14-то Изложение за изобретения и иновации „АЛ-БАСЕЛ”

            От 15 до 20 юли 2009 г., в Дамаск (New Fairground City), Сирия, ще се проведе 14-то Изложение за изобретения и иновации „Ал-Басел”, успоредно с Международната изложба – Дамаск.

            Заявки за участие могат да подават изобретатели, за чиито изобретения има издаден патент или подадена заявка за издаване на патент. Експонатите ще се оценяват от научна комисия, като първите три изобретения в отделните области ще бъдат наградени. Награди ще бъдат връчени и от СОИС и други международни организации, а също и от организационния комитет на изложението. В предложенията за награди ще участват и различни министерства.
            Всеки изложител може да избере начина и формата на представяне на изобретението си (с брошури, в електронен вид...). Експонатите трябва да са съпроводени от ясно описание на изобретението на арабски и на английски език.
            Продажбата на продукти по време на изложението е забранена. Изложители, които желаят да продават продуктите си, трябва да посочат това в заявките си, за да получат разрешение за продажба в определеното за това място на Международната изложба -Дамаск.
            Изложителите, които решат да си тръгнат преди края на изложението, губят правото си да участват в награждаването.
            Таксите за индивидуално чуждестранно участие са 20 $/м2, а за компании – 100 $/м2.
            Крайната дата за представяне на заявки е 01.01.2009 г., а крайната дата за потвърждение на участието – 01.03.2009 г.
            Адресът за изпращане на заявките е:
            Ministry of Economy and Trade
            Property Protection Directorate
            Syrian Patent Office
            Rokn Aldeen-Ibn Alnafees Hospital
            Damascus
            Syria
            Формуляр за участие можете да намерите на следния уебсайт: www.spo.gov.sy
            При необходимост от съдействие можете да се обърнете към:
            Министерство на икономиката и енергетиката
            Дирекция „Външноикономическа политика”
            Директор Дияна Найденова

            тел.: (02) 940 77 61