ПВ организира курс за обучение на кандидати за представители по ИС
            Патентното ведомство на Р. България предвижда организирането на курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.6, ал.3 от Наредбата за представителите по индустриална собственост. Целта на обучението е да се актуализират познанията на кандидатите въз основа на притежаваните от тях теоретически и практически умения.
            Началото на курса е обявено за 26 януари 2009 г., като продължителността му ще бъде 4 седмици.
            След приключването на курса ще се проведе изпит за придобиване на права на представител по индустриална собственост.
            Желаещите да се включат в курса могат да подадат молба по образец, в която трябва да посочат модула, който ще посещават – „Изобретения и полезни модели” и/или „Марки, географски означения и промишлен дизайн”.
            Размерът на таксата, чието заплащане е условие за участие в курса за обучение, ще бъде обявен допълнително в началото на януари 2009 г.
            Крайният срок за подаване на молби е 19 декември 2008г.
            За допълнителна информация:
            Радостина Халачева
            тел.: 029701 309
            ел.поща: This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it