ПВ ще проведе изпити на кандидати за представители по ИС
            Писмените изпити на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни и в областта на изобретенията и полезните модели за 2008 г. ще се проведат съответно на – на 19 декември и 22 декември 2008 г. от 8.00 ч., в сградата на Патентното ведомство. Залата ще бъде уточнена допълнително.
            Молби за явяване се приемат до 08 декември 2008 г.            
            Такса за явяване на изпит – 250 лв.
            Срок за подаване на заявки – 08 декември 2008 г.