Патентното ведомство участва в Европейския ден на предприемача

            Представители на Патентното ведомство взеха участие в традиционния ежегоден Европейски ден на предприемача, който се организиран от СУ „Св. Климент Охридски” и Столична община и се провежда вчера и днес в Интер Експо център в София. Темата на тазгодишното издание е „Ускоряване на икономическото развитие чрез иновации и технологичен трансфер”.

            В рамките на панелната сесия „Разпространение на знания в областта на интелектуалната собственост в университетите” г-жа Румяна Николова, началник отдел „Сътрудничество и развитие” в Патентното ведомство запозна участниците с политиката на институцията и предприетите действия за нейното реализиране. Представени бяха резултатите, които Патентното ведомство е постигнало до момента в сътрудничеството си с българските университети, сред които са СУ „Св. Климент Охридски”, техническите университети в София, Варна, Габрово и Русе, Бургаският университет „ Проф. Асен Златаров”, Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна, Специализираното висше училище за библиотекознание и информационни технологии в София, Медицинския университет, Лесотехническия университет, и с БАН. Разгледано бе и сътрудничеството с някои неправителствени организации, което се осъществява с цел подпомагане трансфера на технологии и укрепване на връзките между научно-технически среди и бизнеса. Г-жа Светла Йорданова, директор на дирекция „Международна дейност, сътрудничество и развитие” даде отговори на въпроси от аудиторията относно националното патентното законодателство и възможностите Ведомството да участва в процеса на обучение по индустриална собственост.

            Интерес сред участниците предизвикаха и представените бъдещи инициативи, които ще осъществява Патентното ведомство. Сред тях са продължаване на дейността по изграждането на мрежа от информационно-консултативни центрове за индустриална собственост към университетите или в сътрудничество с българския бизнес, някои международни проекти за внедряване на дигиталните технологии при съвременните образователни процеси по дисциплината „Интелектуална собственост”, както за общообразователни цели, така и за специализираните нужди от подготовка на кадри за системата по индустриална и интелектуална собственост. Проектите ще бъдат осъществявани в сътрудничество с българските университети, бизнеса и неправителствени организации и с подкрепата на Световната организация за интелектуална собственост в Женева, Европейското патентно ведомство и Европейската патентна академия, на базата на двустранни спогодби за международно сътрудничество както в регионален, така и в европейски аспект.