Девет средиземноморски държави се обединяват за засилване борбата срещу фалшификациите
            Люк Шател, Държавен секретар, отговарящ за промишлеността и потреблението и правителствен говорител, изрази своето задоволство от подписването този понеделник, 27 октомври, в гр. Кан, Франция, на „Декларацията от Кан” от страна на девет средиземноморски държави, целяща засилването на борбата срещу фалшификациите. „Декларацията от Кан”
            Декларацията, обединяваща държавите от средиземноморския басейн, най-силно ангажирани в борбата с фалшификациите (България, Испания, Италия, Мароко, Португалия, Румъния, Тунис, Турция и Франция), има за цел:
  • по-доброто координиране на борбата с фалшификациите;
  • продължаване дейността по информиране и засилване чувствителността на потребителите по проблема, особено на специализирани изложби и в туристическите зони;
  • засилване на наказателните мерки срещу нарушителите и техните разпространители, по-специално в интернет.
            Наблягайки на факта, че фалшификациите представляват опасност както за здравето и за сигурността на потребителите, за иновациите и конкурентоспособността на предприятията, така и за заетостта и икономиката на държавите от средиземноморския басейн, Люк Шател припомни за приетото на 25 септември 2008 г. решение, в рамките на френското председателство на Европейския съюз, относно глобален план за борба с фалшификациите.
 „Декларацията от Кан” е подписана по повод 24-тото издание на Изложението TFWA World Exhibition* по време на състоялата се кръгла маса по въпросите за борбата с фалшификациите, председателствана от Люк Шател, на която присъстваха всички подписали общата декларация, сред които Бернар Брошар, кмет на Кан, депутат и председател на Националния комитет за борба с фалшификациите (CNAC) и Беноа Батистели, генерален директор на Националния институт за индустриална собственост на Франция и генерален секретар на CNAC, заедно с техните девет колеги от средиземноморския регион. Кръглата маса предостави на участниците възможността да предприемат обсъждане на въпроса за изграждане на система за обмен на информация между съответните им администрации.

djeuner_villa_domergue


* Световна асоциация за безмитна търговия (Tax Free World Association) Световно изложение, което се провежда в Кан от 27 до 31 октомври 2008г., обединява световната индустрия от ‘’duty free’’ и от ‘’travel retail’’ или 500 марки от областта на вината и спиртните напитки, тютюневите изделия, козметиката и парфюмерията, модата и аксесоарите, часовниците и бижутерията, украсата и т.н. 

(Прес-съобщение на Националния институт за индустриална собственост на Франция)