В Техническия университет в Габрово беше открит деветият IP Point
            Патентното ведомство откри в Техническия университет в Габрово деветия в страната IP Point - информационно-консултативен център в областта на закрилата на индустриалната собственост.
            Заместник-председателят на Патентното ведомство Маргарита Недялкова и доц. Дешка Маркова, ректор на Техническия университет в Габрово, преподаватели и студенти и представители на регионалните медии присъстваха на тържествената церемония по откриването, която се състоя в обновената библиотека на Университета.Ръководителите на двете институции поднесоха приветствия към гостите, в които подчертаха значението на индустриалната собственост за икономическия просперитет на държавата и важността на получаването на знания в областта на патентната информация за работещите и обучаващите се в университетите.
            Между Патентното ведомство и Техническия университет – Габрово бе подписан Договор за сътрудничество, който предвижда осъществяването на конкретни дейности от взаимен интерес – организиране на обучителни мероприятия по проблемите на иновациите и закрилата на индустриалната собственост, редовно актуализиране на информацията в областта на индустриалната собственост, сътрудничество в разработки в областта на информационните технологии и софтуерните решения в областта на индустриалната собственост.


img_1146img_1152