Патентното ведомство извърши проверки за нарушения на права върху марки

            На 17 и 18.09.2008 г. служители на Патентното ведомство на Република България,  Дирекция „Противодействие на организираната и тежката престъпност” при МВР и Национална агенция за приходите извършиха съвместна проверка на търговски обект, находящ се на територията на Търговски базар „Илиянци” - Първа база, в град София. При проверката бе установено, че лицето, стопанисващо обекта, използва в търговската дейност по смисъла на чл.13 от ЗМГО стоки /мобилни телефони и аксесоари за мобилни телефони/, означени със знаци, сходни на марките „NOKIA”, „VERTU”, „SAMSUNG”, „SIEMENS”, „MOTOROLA”, „SONY ERICSSON”,  без съгласието на притежателите им.. В резултат на проверката на лицето бяха съставени 6 акта за установяване на административно нарушение, по смисъла на чл.81 от ЗМГО, а стоките – предмет на нарушението /повече от 4000 артикула/ бяха иззети с протоколи към актовете. Работата по случая продължава.
            Проверката беше извършена с цел превенция срещу нарушаването на права върху обектите на индустриална собственост.