Приключи приемането на заявки за участие в семинара на 15 и 16 септември 2008 г. в УНСС
            Поради попълване на максималния брой участници за семинара „Стратегическо използване на търговските марки за икономическо и социално развитие”, организиран от Патентното ведомство на Република България, Световната организация за интелектуална собственост и Университета за национално и световно стопанство на 15 и 16 септември 2008 г., се преустановява приемането на заявки за участие преди изтичане на крайния срок 10 септември 2008 г.

            Поради неочаквано големия интерес към темата, Патентното ведомство се ангажира в най-скоро време да организира подобна проява и изказва съжаление за недопускането на по-голям брой участници.