Събития
04 юни 2014
Конференция за професионалисти по патентно право, 8 и 9-ти октомври 2014 г., Европейско патентно ведомство (ЕПВ), Хага

Европейската патентна академия и Европейското патентно ведомство организират Конференция за професионалисти по патентно право на 8 и 9-ти октомври 2014 г., Хага.
Съставите по жалби на ЕПВ имат влиятелен глас в Европа, когато става въпрос за тълкуване на патентното право. Те ще представят уникален поглед върху тяхната практика и ключови решения.
Събитието, което се организира за първи път в Хага, предоставя изключителната възможност да се срещнат председатели, членове на съставите по жалби с юридическа и техническа квалификация, както и председателя на разширения състав по жалби. Дискусиите ще са върху късно подадените молби, яснота и достатъчност на разкриване. Разглежданите области на техниката ще бъдат компютърно приложимите изобретения и за първи път - терапевтични и хирургични методи.
Семинарът е насочен основно към патентни представители, съдии и служители в националните патентни ведомства с минимум 3-4 години опит в областта на патентите.
Краен срок и условия за регистрация, програма и друга необходима информация за участие може да намерите на www.epo.org/boa-conference.

10 май 2013
Семинар на Патентно ведомство и СОИС за Хагската система за международна регистрация на промишлените дизайни
На 8 Май 2013 г., в София, председателят на Патентно ведомство Камен Веселинов и представителят на Световната организация за интелектуална собственост Михаил Фалеев откриха национален семинар за малки и средни предприятия на тема "Хагска система за международна регистрация на промишлени дизайни", организиран съвместно от двете организации.
Целта на мероприятието бе да се запознаят участниците с предимствата на Хагската система,  да се повишат осведомеността и практическите познания за нея, да се разгледат възможностите, които предлага за навременна и ефективна международна закрила на промишления дизайн. Разгледана беше и процедурата по регистрацията на дизайни в Патентно ведомство.
Лектори на семинара бяха представители от Световната организация за интелектуална собственост, Патенто ведомство на Република България, както и от бизнеса на национално и международно ниво.
В семинара взеха участие представители на бизнеса, университети и браншови организации.
Семинарът даде възможност за дебати между съществуващи и потенциални потребители на Хагската система, разисквани бяха правни и практически процедури.
dsc00171dsc00306

30 април 2013

Национални семинари за правоприлагащи органи  на тема „Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”
На 22, 24 и 26 април 2013 г. в Шумен, Хасково и Благоевград се проведоха три национални семинара за правоприлагащи органи на тема „Марката и дизайна на Европейския съюз – практически познания”. Семинарите бяха организиран от Патентното ведомство на Република България с подкрепата на Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (марки и дизайни)  (OHIM) в изпълнение на Договор за техническо сътрудничество за 2013 г., подписан  за седма поредна година между OHIM и Патентното ведомство.
Основната цел на мероприятията бе да се запознаят детайлно представителите на правоприлагащите органи със системите на марките и дизайните на Европейския съюз, да се обсъдят теми като нарушаване на правата върху марки и дизайни на ЕС  и способите за защита срещу нарушения.
По време на семинарите бяха обхванати следните теми:  придобиване на право  върху марка и дизайн на ЕС, обхват на правото, нарушаване на правата и способи за защита срещу нарушения, представяне на Европейската обсерватория за борба с фалшификациите и пиратството. Бяха демонстрирани  съществуващите on-line бази  данни за марките и дизайните на ЕС, както и работни  версии на бази данни, специално разработени да подпомагат и ускоряват установяването и предотвратяването на нарушения,  които предстои да бъдат пуснати он-лайн и които са създадени в рамките на проекта „Фонд за сътрудничество” на OHIM и националните ведомства за марки и дизайни на ЕС - База данни, подпомагаща правоприлагането в областта на интелектуалната собственост.
В семинарите взеха участие  представители на Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници”, Прокуратурата и съда от посочените и съседните на тях градове, което  позволи обмяна на мнения по разглежданите теми и стана част от ползотворното сътрудничество между институциите в борбата срещу нарушаването на права върху марки и дизайни.
На участниците бяха предоставени сборник със статии, изследвания и анализи относно закрилата на европейската марка и дизайн и ръководство за системата на марката на ЕС и борбата с нарушенията на изключителното право върху марки.

29.01.2013
Дискусионна платформа на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката”
На 06/02/2013 г. от 09.00 часа в сградата на Патентно ведомство на Република България ще се проведе дискусионна платформа на тема ”Патентоване на изобретения в областта на козметиката”. На срещата е предвидено участие на специалисти в областта на козметичните препарати, патентни специалисти, представители по индустриална собственост, експерти от Европейското патентно ведомство и експерти от Патентното ведомство на Република България.
Срок за регистрация - 31 януари 2013
За контакт:
Оля Димитрова
тел. 9701370
email: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Програма