Промени в Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки

            От 1 септември 2008 г. влизат в сила изменението на чл.9sexies на Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки и различни промени, свързани с Общия правилник за приложение на Мадридската спогодба за международна регистрация на марки и Протокола относно тази спогодба (за повече информация)