Нови облекчения за заявителите по реда на Договора за патентно коопериране - PCT
            От 01 юли 2008 г. е в сила ново намаление на таксите за физически лица при подаване на заявки по PCT – от 75% на 90%, с което дължимата досега сума от 1330 CHF се редуцира на 133 CHF (PCT Notification 189 от 30.06.2008 г.).
           От същата дата се предоставя възможността всички комуникации, вкл. кореспонденцията по заявяването, да се осъществяват и по електронна поща.