Международни регистрации - статус

Статус на международната регистрация на марки, в които България е посочена страна

         
Файлът, публикуван на уеб страницата на ПВ, обхваща периода от м. януари 2006 г. до настоящия момент и се актуализира в първата седмица на всеки следващ месец.

Информацията е предназначена за всички заинтересовани среди и дава възможност за безплатно търсене за международните марки, на които е предоставена закрила на територията на Република България, предварителните пълни и частични откази, както и решенията по тях.