Ден на отворените врати на Патентното ведомство

            Днес, 24 април 2008 г., в Патентното ведомство, Централната патентна библиотека, както и в звеното на Ведомството във Варна, се проведе Ден на отворените врати.
Две бяха основните теми, по които интересуващите се граждани получиха разяснения, поставяха въпроси, запознаха се с информационните материали, изготвени по този повод. Те се отнасяха до иновациите и марките и дизайна на Общността.

            Пояснения бяха давани и на принципни въпроси, засягащи същността и начините на защита на обектите на индустриална собственост – изобретения, полезни модели, марки, географски означения, дизайни.
            На разположение на посетителите бяха ръководители на структури на Ведомството и експерти от дирекции „Изобретения, полезни модели и промишлени дизайни”, „Марки и географски означения”, „Международна дейност, сътрудничество и развитие”, „Информации и публикации”, „Централна патентна библиотека”.
            Събитието бе посветено на отбелязване на професионалния празник на работещите в системата за индустриална собственост – Световния ден на интелектуалната собственост. По този начин световната общественост обръща вниманието и отдава заслуженото място на изобретателите и артистите от цял свят, благодарение на които животът става по-лесен, по-интересен и не на последно място по-красив.
            Специалният акцент, който бе поставен върху марката и дизайна на Общността в изпълнение на Договора за сътрудничество с Ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар в Аликанте, също се радваше на внимание от страна на гражданите.
            Положителният опит и проявеният интерес от над 40 посещения общо в София и Варна подкрепя желанието на Патентното ведомство да превърне тази инициатива в традиционна ежегодна среща с обществеността.

sofia-1sofia-2varna