НС прие Закон за ратифициране на Женевския акт на Хагската спогодба
         Днес, 23 април 2008 г., Народното събрание прие Закон за ратифициране на Женевския акт от 2 юли 1999 г. на Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени дизайни.
       
         Женевският акт е един модерен международен акт, в унисон с Регламент № 6/2002 на Съвета за дизайна на Общността, предвиждащ по-либерален режим на международна регистрация на промишлените дизайни.
         Република България се присъедини към Женевския акт като направи следните няколко резерви: декларация за определяне на индивидуални такси по отношение на международните заявки и подновяването на международните регистрации; декларация за изключване на самопосочването; декларация за максимален срок на закрила на промишлените дизайни 25 години и декларация, че не се предвижда отлагане на публикацията.
         Ратификацията на Женевския акт на Хагската спогодба ще позволи на Р България да бъде посочвана от повече заявители, респективно да получава повече финансови средства, от една страна, и, от друга, ще предостави добри възможности на българските заявители за международна закрила на техните промишлени дизайни.