Съвместна проверка на търговски обекти от ПВ и ОИП – СДП
            На 16.04.2008г. бе извършена съвместна проверка от служители на Патентното ведомство на Република България и ОИП – СДП на търговски обекти, находящи се на територията на „Женски пазар” в град София. Акцията бе проведена след подаден сигнал от „АРСИС КОНСУЛТИНГ” ЕООД, представители на германския концерн adidas AG за извършващи се нарушения на правата върху регистрираните марки “adidas”. На лицата, извършващи нарушение по смисъла на чл.81 от ЗМГО бяха съставени АУАН, а с протоколи към актовете бяха иззети и задържани стоките /63 бр. спортни облекла/, предмет на нарушението. Работата по случаите продължава.