Завърши третият семинар “Системи на марката и дизайна на Общността - практически познания”

            На 18 април 2008 г., в хотел “Принцес”- София, се проведе третият от поредицата семинари в изпълнение на Договора за техническото сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (OHIM) за 2008 г. на тема “Системи на марката и дизайна на Общността - практически познания”, организиран от Патентното ведомство.

 
            Целева група на семинара бяха представители на бизнеса, измежду които редица браншови организации - Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки в България, Асоциацията на месопреработвателите, Българската камара на електронната промишленост и информатика, както и „Булгартабак”, „Белла България”, „Арома” и др. В семинара взеха участие и представители на Българската стопанска камара (БСК), както и на Изпълнителната агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП), с които Патентното ведомство работи в отлична координация по отношение на различни национални и международни инициативи.
            Семинарът бе открит и воден от г-жа Добринка Добрева - директор на дирекция „Марки географски означения” на ПВ, която очерта предимства на системите на марката и дизайна на Общността и призова участниците в семинара за търсене на закрила на своите права на общностно ниво, с оглед реалното членство на страната ни в Европейския съюз и успешната реализация на българските фирми на международните пазари. Участниците бяха запознати с практическите аспекти на системите на марката и дизайна на Общността, представени от лектори от Патентното ведомство - г-жа Венета Шамандура, началник отдел “Международна регистрация”, г-жа Лидия Николова, старши експерт, “Национална регистрация” и г-жа Селин Алексиева, държавен експерт, дирекция “Международна дейност, развитие и сътрудничество”.
            По време на сутрешната сесия бяха разгледани подаването на заявка за регистрация, експертизата и процедури, свързани с марката на Общността в OHIM, както и Мадридският протокол. Следобед беше представена системата на дизайна на Общността и беше демонстриран достъпът до базата данни на OHIM и тази на Патентното ведомство, посредством търсещата система BPO On-line. По време на проведената дискусия участниците отправиха въпроси относно абсолютните основания за отказ от регистриране на марка (и по- конкретно случаите на съдържание на герб, знаме и ли други национални символни в нея), въпроси относно функционирането на информационната услуга на Ведомството BPO On-line, възможностите за закрила в обхвата на Мадридския протокол и спогодбата към него и др.
            Следващият семинар, като част от ангажиментите на Патентното ведомство по линия на техническото сътрудничество с OHIM - 2008, ще се проведе на 16.05. 2008 г. в гр. Благоевград, с целева група представители на малкия и среден бизнес на регионално ниво. Повече информация за него и останалите мероприятия на Ведомството, свързани с изпълнението на Договора от 2008 г., може да намерите в специализираната директория на сайта на Патентното ведомство(„Текущи проекти”- „Марка и дизайн на Общността”, както и в рубриката „Семинари и обучения”.