БМИС контакти

БЪЛГАРСКА МРЕЖА ЗА ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ (БМИС)

Общ електронен адрес за контакти между представителите на всички центрове от БМИС:

Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Регионални патентно-информационни центрове  PATLIB

Патентно ведомство на Р България
бул. “Г. М. Димитров” 52Б
1040 София
Лице за контакт: Иванка Димитрова
тел.: (+359) 2 9701 332
факс: (+359) 2 873 51 82
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
http://www.bpo.bg

PATLIB център - Пловдив
Българска стопанска камара
бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” 37
Палата 27
4003 Пловдив
Лице за контакт: Йонко Пенчев
тел.: (+359) 888 204 200, (+359) 32 944 489
факс: (+359) 32 62 32 36 
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

PATLIB център – Русе
Русенска стопанска камара
ул. “Църковна независимост” 35
7000 Русе
Лице за контакт: Зоя Пимпирева
тел.: (+359) 82 825 013
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите

Информационно-консултативни (IP Point) центрове в областта на ИС

Технически университет - София
бул. “Климент Охридски” № 8
1756 София
Лице за контакт: Христина Димитрова
тел.: (+359) 2 965 35 67
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  

Русенски университет "Ангел Кънчев"
ул. “Студентска” № 8
7017 Русе
Лице за контакт: инж. Елисавета Павлова Недева
тел.: (+359) 82 888 577
e-mail:
ENedeva@ecs.uni-ruse.bg
http://www.uni-ruse.bg

Технически университет – Варна
ул. “Студентска” № 1НУК-508
9010 Варна
Лице за контакт: доц. Кирил Георгиев
e-mail: kirilvg@tu-varna.bg; kirilvg@abv.bg
http://www.tu-varna.bg

Медицински университет - София
бул. “Г. Софийски” № 1
1431 София
Лице за контакт: г-жа Пепа Славова-Коцилкова
тел: (+359) 2 952 31 71
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
http://mu-sofia.bg


Университет по библиотекознание
и информационни технологии (УниБИТ)
бул. "Цариградско шосе" № 119
1784 София
Лице за контакт: Елена Игнатова
тел.: (+359) 2 97 08 593
e-mail: e.ignatova@unibit.bg
http://www.unibit.bg

Технически университет Габрово
ул. „Хаджи Димитър” № 4
5300 Габрово
Лице за контакт: Йолина Христова
тел. (+359) 66 8
27 303
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
http://www.tugab.bg

Университет за национално и световно стопанство - УНСС
Институт по интелектуална собственост и лидерство
Студентски град "Хр.Ботев"
1700 София
Лице за контакт: Антоанета Гьорева
тел.: (+359 2) 8195603
e-mail:  Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите ; Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  
http://cip.unwe.bg

Лесотехнически университет - София
бул. "Климент Охридски" № 10
1756 София
Лице за контакт: доц. д-р инж. Живко Гочев
тел. (+359) 2 91 907 308
факс: (+359) 2 862 28 30
мобилен: (+359) 898 223 687
e-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите  
 
Университет по хранителни технологии - Пловдив
Център по международно сътрудничество и патенти
бул. "Марица" № 26
4002 Пловдив
Лице за контакт: Иванка Кунева, директор на Университетската библиотеката
тел.: (+359) 32 603790 
е-mail: nikolova_plovdiv@abv.bg

http://uft-plovdiv.bg


Съюз на изобретателите в България
ул. "Раковски" № 108
1000 София
лице за контакт: д-р инж. Марио Христов, юрист
тел./факс: (+359) 2 987 85 98
е-mail: Този е-мейл адрес е защитен от спам ботове, трябва Javascript поддръжка за да го видите
http://www.sibulgaria.org