Ден на отворените врати на Патентното ведомство
         По повод отбелязването на Световния ден на интелектуалната собственост Патентното ведомство на Република България организира на 24 април 2008 г. Ден на отворените врати.
         Програмата на събитието ще включва две основни теми:
·        „Иновациите – нека ги уважаваме”
·        „Марка и дизайн на Общността”
         Вратите на Патентното ведомство и неговата Централна патентна библиотека ще бъдат отворени за посетители, които биха искали да научат повече за работата на институцията, за същността и начините на защита на обектите на индустриална собственост – изобретения, полезни модели, марки, географски означения, дизайни, както и за информацията и услугите в областта на индустриалната собственост, предоставяни от Патентното ведомство.
         Специален акцент ще бъде поставен върху марката и дизайна на Общността в изпълнение на Договора за сътрудничество с Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар OHIM, Аликанте, Испания, по проекта за популяризиране на тези два обекта на индустриалната собственост.
         Гражданите ще получат информация, разяснения и материали по интересуващи ги във връзка с двете теми въпроси, ще имат възможност да посетят експертни работни места и да надникнат в базите данни на търсещите системи, с които работят служителите на Ведомство.
         Патентното ведомство искрено се надява инициативата му за отворени врати да срещне интерес от страна на гражданите и така да сподели в един по-широк кръг празничния ден.