Приет е бюджетът на СОИС за 2008-2009 г.

            На 31 март 2008 г. в Женева, на извънредна еднодневна сесия на Генералните асамблеи на Световната организация по интелектуална собственост, бяха приети бюджетът програмата на Организацията за 2008-2009 г.

            Бюджетът възлиза на 626.3 млн. швейцарски франка и значителна част от него е предназначена за проектите от т.нар. „Дневен ред на СОИС за развитие” в програмата. На заседанието бе прието и 5 % намаление на таксите за международно подаване по реда на РСТ, което ще бъде от полза за насърчаване защитата на изобретенията, създавани от малките и средни предприятия, по Договора за патентно коопериране. За заявители от развиващите се страни, както и за девет други определени страни с брутен национален продукт под 3 000 долара на глава от населението, се предвижда намалението на таксите да бъде в рамките от 75 до 90 %.