Патентната система в Европа - отзиви


Декларация на договарящите се държави членки относно подготовката за влизане в сила на Единния съд за патентите

Становище на AIPPI относно Споразумението за Единен патентен съд

Становище на Българската генерична фармацефтична асоциация относно проект на Споразумение за Единен патентен съд

Становище относно Споразумение за Единния патентен съд, подписано от 22 ПИС

Становище на Патентното ведомство по повдигнатите от Българската национална група на AIPPI въпроси

Становище на Българската национална група на AIPPI

Позиция на BUSINESSEUROPE по работния документ на Словенското председателство "Европейска съдебна система в областта на патентите - основни характеристики"

Становище на Института за правни науки към Българската академия на науките относно Европейската съдебна система по патентните спорове

Становище на г-жа Олга Сиракова, юрист, представител по индустриална собственост, ИНТЕРЮС, относно патента на Общността

Становище на г-жа Олга Сиракова, юрист, представител по индустриална собственост, ИНТЕРЮС,  относно Европейската съдебна система по патентните спорове