Председателят на ПВ беше избран единодушно за алтернативен член на Надзорния съвет на ЕПА

            По предложение на германската делегация, участваща в заседанието на Административния съвет на Европейското патентно ведомство, което се провежда от 11 до 14 декември в Мюнхен, председателят на Патентното ведомство, г-н Костадин Манев, беше единодушно избран за алтернативен член на Надзорния съвет на Европейската патентна академия (ЕПА). Този избор е признание за активната дейност на България като член на Организацията и доказателство за резултатните усилия на Ведомството да се превърне в активен, пълноправен партньор на европейските държави, участващи в нея.

            Европейската патентна академия е институция, осигуряваща координация на дейностите по образование и обучение на Европейското патентно ведомство. Мандатът на Академията със седалище в Мюнхен отразява нуждата от подобряване структурите за свързаните с интелектуалната собственост образование и обучение в Европа.
            Академията изгражда партньорски отношения с други организации за реализирането на своите цели и за подпомагане и подкрепа на разпространяването на знание в областта на патентната закрила в цяла Европа.
            Надзорният съвет на Академията се състои от по един член от седем от участващите в Европейската патентна конвенция държави и представлява орган към Административния съвет на Европейската патентна организация.