Подписка за абонамент за официалния бюлетин на ПВ

            От м. декември 2007 г. Патентното ведомство на Република България открива подписка за абонамент за своя официален бюлетин за І-то шестмесечие на 2008 година.

            Официалният бюлетин е месечно издание на Патентното ведомство на Република България, което включва информация за заявки и патенти за изобретения, заявки за европейски патенти и издадени европейски патенти, имащи действие на територията на Р България, сертификати за допълнителна закрила;регистрирани полезни модели, заявки и сертификати за нови сортове растения и породи животни, заявки за регистрация на марки и регистрирани марки, колективни и сертификатни марки, географски означения, заявки за регистрация и регистрирани промишлени дизайни, топологии на интегралните схеми, както и актуализиран списък на представителите по индустриална собственост и информация за вписвания, промени и правния статус на защитните документи.
            Стойността на абонамента за първото шестмесечие на 2008 г. е 120,00 лв., а на единичен брой - 20,00 лв.

Подробна информация и Талон за абонамент