От 1 септември ЕПВ преустановява извършването на стандартни и специални проучвания за клиенти
            На последното си заседание Административният съвет на Европейската патентна организация взе решение Европейското патентно ведомство да спре дейността си по извършване на стандартни и специални проучвания, считано от 1 септември 2007 г.

            Промяната е свързана със създаването на Европейската патентна мрежа за обслужване на потребителите, в която участват националните патентни ведомства на страните-членки на Европейската патентна организация.
            Във връзка с това Европейското патентно ведомство ще приема поръчки за проучвания само до 31 август 2007 г., които впоследствие ще изпълни.
            Българското Патентно ведомство участва активно в  Европейската патентна мрежа и е посочено в Списъка от 14 ведомства на страни-членки на ЕПО, първоначално заявили участие в Специалната програма за проучвания. Списъкът може да бъде намерен на адрес:

http://www.epo.org/about-us/european-patent-network/ssp.html