Работно посещение на делегация от Датското ведомство по патенти и търговски марки

            Днес, 15 август 2007 г., на работно посещение в Патентното ведомство на Република България по покана на неговия председател Костадин Манев пристигна делегация на Датското ведомство за патенти и търговски марки. Начело на делегацията е Джеспър Конгстад, генерален директор. 

            Програмата на делегацията предвижда разговори между ръководителите на двете институции и представители на дирекциите „Международна дейност, сътрудничество и развитие”, „Изобретения, полезни модели и дизайни”, „Марки и географски означения” и  „Правно обслужване и спорове”. Сред темите на дискусиите са стратегическият дебат за бъдещето на патентната система в Европа, сътрудничеството на националните патентни ведомства със СОИС и ЕПВ, международни проекти на ЕС и Европейското патентно ведомство и възможностите за участие на двете държави в тях. Ще бъдат обменени и добри практики по изготвянето и реализацията на проекти по структурните фондове на Европейския съюз във връзка с разкриването и дейността на информационно консултативни центрове по индустриална собственост в Дания и България и други. Ще бъде отделено специално внимание на борбата със стоки, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост.
            Ще бъдат разгледани и двустранните отношения между датското и българското ведомство, които са подписали през 2004 г. Меморандум за разбирателство и вече няколко години имат много добри взаимоотношения на сътрудничество.
 dkpto-in-bpo_092dkpto-in-bpo_092dkptoinbpo_095dkptoinbpo_092dkpto-in-bpo_092