Посещение на делегация от Датското ведомство по патенти и търговски марки в България

            На 15 и 16 август 2007 г. по покана на председателя на Патентното ведомство Костадин Манев на посещение в България пристига делегация от Датското ведомство по патенти и търговски марки, водена от неговия председател г-н Йаспер Конгстад.

            В програмата на посещението са предвидени срещи и разговори на гостите с ръководството на ведомството и ръководители на структурни звена. Ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със стратегическия дебат за бъдещето на патентната система в Европа, възможностите за взаимодействие на двете ведомства с Европейското патентно ведомство и Световната организация по интелектуална собственост, начините за участие на националните ведомства на двете страни в международни проекти, въпроси, касаещи качеството на работата и по-конкретно изпълнението на специализираните функции на двете държавни институции, борбата със стоки, които нарушават права върху индустриална собственост.
            Между двете ведомства традиционно съществуват добри връзки както в направление обмен на опит и информация, така и по отношение взаимна подкрепа при участието в дейностите в рамките на европейските и международните структури. От взаимен интерес са възможностите за разширяване и задълбочаване на двустранното сътрудничеството, които ще бъдат предмет на обсъждане по време на посещението.