Проверки за нарушения на права върху марки
            На 25 и 26 юли 2007 г. служители на Патентното ведомство на Република България провериха търговски обекти, находящи се на територията на КК ”Слънчев бряг”. При проверките, осъществени със съдействието на служители на сектор „Икономическа полиция” към ОДП-Бургас, бяха съставени 4 акта за извършени административни нарушения по смисъла на чл.81 от ЗМГО на изключителните права на притежателите на регистрираните и защитени за територията на Република България марки „LACOSTE”, „DOLCE & GABBANA”. С протоколи към актовете бяха иззети и задържани над 300 артикула, означени със знаци, сходни на марките собственост на LACOSTE, Франция.
            Проверките в защита на правата върху обектите на индустриална собственост ще продължат активно и за вбъдеще предвид поетия от държавата ни ангажимент при присъединяването ни към Европейския съюз.