Патентното ведомство получи сертификат за управление на качеството по EN ISO 9001:2000

 

            Патентното ведомство на Република България приключи успешно процедурата по сертифициране на дейностите, осъществявани от специализираната и общата администрация. На Ведомството бе връчен сертификат, свидетелстващ, че организацията е внедрила и прилага Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2000.
 img_0614img_0615

Сертификатът е поредното свидетелство и гаранция за това, че услугите, предоставени от Патентното ведомство на гражданите и представителите на бизнеса, са на най-високо европейско равнище.
Предназначението на системата за
управление на качеството е непрекъснато да подобрява
постиженията на организацията, като отчита потребностите на заинтересованите страни. Тя допринесе за по-голяма яснота, прозрачност и идентификация на процесите в Патентното ведомство, внесе еднозначност и увеличи механизмите за предотвратяване на грешки в работата, като се очаква да се снижат разходите чрез подобряване на организационните структури и технологията на управление.
            Въвеждането на системата има призната в света доказателствена сила за отговорност на създаваните от Ведомството продукти.