Проверки на Патентното ведомство за нарушаването на правата върху марки
            На 04.07.2007г. бе извършена съвместна проверка на търговски обекти в СБ”ИЛИЯНЦИ” в град София от служители от Патентното ведомство и Втори сектор –Икономическа полиция - СДП, по подаден сигнал за нарушаване на правата върху регистрираната по реда на Мадридската спогодба и защитена за територията на Република България комбинирана марка „BABE LUCCI CLASSICS” с рег.№ 847496, собственост на NIHAT BULUT, Турция. На лицето, стопанисващо търговски обект и използващо в търговската си дейност по смисъла на чл.13 от ЗМГО стоки /панталони/, означени със знаци, сходни на регистрираната марка „BABE LUCCI CLASSICS,  без съгласието на притежателя й, бе съставен акт за установяване на нарушение съгласно чл.81 от ЗМГО. С протокол към акта бе иззета намерената при проверката стока – 33 бр. панталони.