Устен изпит на кандидатите за представители по индустриална собственост

            Устният изпит на кандидатите за представители по индустриална собственост, успешно издържали писмения изпит в съответната област, ще се проведе на 12 юли 2007 г. от 8.00 ч. в зала 601 на Патентното ведомство.
            Кандидатите се допускат в изпитната зала от 8.00 ч., като им се предоставя възможност за подготовка на отговорите – 1 час.

Списък на допуснатите до устен изпит кандидати