Започна вторият модул от обучението на координаторите от патентноинформационните центрове в страната
            На 28 и 29 юни 2007 г. Патентното ведомство организира двудневно обучение /втори модул/ на координаторите от мини информационно-консултативните центрове в страната - IP Points и PATLIB. Обучението се провежда в сградата на Централната патентна библиотека в София, бул. „Г. М. Димитров” 50, от 9.00ч.

 

            Програмата на обучението има за цел да предостави знания по националното и международното законодателството в областта на индустриалната собственост и по производството и процедурите по защита на отделните обекти на индустриална собственост. Тя е обособена в две части, като първата ще запознае участниците със закрилата на изобретения и полезни модели, а втората е посветена на марките и географските означения.

            Лектори и водещи упражненията ще бъдат експерти от Патентното ведомство.