Проверки за нарушаване на права върху марки

            Във връзка с постъпили във Ведомството сигнали за нарушаването на правата на „БЪРГЪР”ООД,  София, върху триизмерна марка с рег.№ 43173, собственост на дружеството, длъжностни лица от Патентното ведомство извършиха, със съдействието на служители на Икономическа полиция към Столична дирекция на полицията /СДП/, 3 РПУ – Сектор Икономическа полиция /СИП/ - СДП и 1 РПУ –СИП – СДП, проверки на две производствени бази и един търговски обект, находящи се на територията на София. При проверките бяха установени извършени административни нарушения по смисъла на чл.81 от ЗМГО. На всички лица, използващи по смисъла на чл.13 от ЗМГО в търговската си дейност стоки, означени със знаци, сходни на регистрираната триизмерна марка с рег.№ 43173, бяха съставени актове за установяване на административни нарушения, а намерените при проверките стоки бяха иззети с протоколи към актовете.