Председателят на Патентното ведомство откри семинар в Ямбол за марката и дизайна на общността
            Днес, 21.06.2007 г., в Ямбол, в конферентната зала на хотел „Кабиле”, започна поредният шести семинар от Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар /марки и дизайни/. Форумът се организира със съдействието на представители на община Ямбол.
            Семинарът е на тема „Закрила на марката и дизайна на Общността” и е предназначен за представители на местните правоприлагащи и правораздавателни органи – полиция, митница и прокуратура, съдилища, както и на бизнеса от региона – присъстват бизнесмени от Ямбол, Сливен, Хасково, Свиленград, Малко Търново, Стара Загора, Бургас.
            Семинарът беше открит от председателя на Патентното ведомство Костадин Манев. Лектори на форума са Добринка Добрева – директор дирекция „Марки и географски означения” и Мариана Цвяткова – директор дирекция „Правно осигуряване и спорове” от Патентното ведомство.
            Програмата на семинара включва лекции за закрилата и териториалното действие на марката  и дизайна на Общността, нарушенията на правата върху марки и дизайни и конфликтите между националните права и правата върху марката и дизайна на Общността.
            Семинарът протича при подчертан медиен интерес от региона.

img_0890img_0892