Завърши семинарът във Велинград за марката и дизайна на Общността
            Днес, 15.06.2007 г., във Велинград се проведе поредният пети семинар от Договора за техническо сътрудничество между Патентно ведомство и Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар /марки и промишлени дизайни/. Форумът бе организиран със съдействието на представители на община Велинград.


            Семинарът бе на тема „Закрила на марката и дизайна на Общността”. Участваха представители от ОД „Полиция” – Пазарджик, Благоевград, Пловдив, Монтана, Плевен, Враца, от окръжните и районни прокуратури от Перник, Брезник, Велинград, Благоевград, Пазарджик, община Велинград, регионални бизнес организации за малкия и средния бизнес, производителите на мебели и работещи в сферата на туризма и хотелиерските услуги в региона.
            Лектори на форума от Патентното ведомство бяха Добринка Добрева – директор дирекция „Марки и географски означения”, Мариана Цвяткова – директор дирекция „Правно осигуряване и спорове” и доц. д-р Мария Маркова – преподавател в УНСС. Аудиторията бе запозната със същността на марката и дизайна на Общността, с изискванията, на които трябва да отговарят тези два обекта на индустриална собственост за да получат регистрация в OHIM, за предимствата, които те предоставят в сравнение със закрилата, придобита чрез използване на националната система. Бе отделено внимание и на нарушенията на правата, предоставяни от марката и дизайна на Общността, и на възможностите за защита, съгласно европейското и националното законодателство. Обсъдени бяха и практически проблеми, произтичащи от работата на митническата администрация и прокуратурата.

Семинарът протече при подчертан медиен интерес.

 img_0546                                                         img_0545