Посещение на делегация от Държавното ведомство за интелектуална собственост на Н Р Китай
            От 10 до 16 юни 2007 г. на официално посещение в България, по покана на Костадин Манев, председател на Патентното ведомство на Република България, ще бъде делегация на Държавното ведомство за интелектуална собственост на Народна Република Китай, начело с г-н Сюи Джън, заместник-генерален директор, дирекция “Експертиза химия”. В делегацията са включени още: заместник-генералният директор на дирекция “Обща администрация” г-н Лиу Йонгхаун, заместник - секторният директор на дирекция „Експертиза на полезни модели” г-н Чен Йонг, г-жа Лиу Джипинг, заместник- секторен директор, дирекция “Обща администрация” и г-жа Киу Джънчанг – планов администратор и преводач, дирекция “Международно сътрудничество”.

            По време на посещението ще бъде обсъдено двустранното сътрудничество в областта на индустриалната собственост между двете институции, чието начало бе поставено с подписаната през 1996 г. Спогодба за сътрудничество. Предвижда се делегацията да се запознае в общ план с основните функции, развитие и стратегия на Патентното ведомство в светлината на Концепцията за институционалното, структурното и функционалното му развитие. В програмата на китайската делегация е включено посещение на Центъра по индустриална собственост във Варна, Техническия университет и IP Point в ТУ – Варна, срещи и разговори с представители на индустрията и професионалисти в областта на закрилата на индустриалната собственост.