Завърши семинарът в Казанлък на тема "Защита на индустриалната собственост"
            Завърши двудневният семинар, посветен на новите моменти в българското законодателство в областта на индустриалната собственост и отражението им върху българския бизнес, който се проведе в завод "Арсенал" АД – Казанлък, със съдействието на Патентното ведомство. Семинарът беше открит от ръководителите на двете институции, Николай Ибушев и Костадин Манев. Програмата на семинара включваше и информация за възможностите за закрила на индустриалната собственост в чужбина.
            В продължение на два дни лектори от Патентното ведомство гостуваха в Казанлък по покана на генералния директор на завода и изнесоха лекции по въпросите на закрилата на патентите и полезните модели, както в странта ни, така и в чужбина, и новостите за българските производители във връзка с членството ни в ЕС.
            Семинарът протече при голям интерес. На него присъстваха представители на машиностроителни и текстилни фирми от региона, както и на научно-изследователски институти.