На посещение в България е делегация на Националния институт за индустриална собственост на Франция

            В рамките на официалната двудневна визита на делегацията на Националния институт за индустриална собственост на Франция в България, която е по покана на председателя на Патентното ведомство на Република България, г-н Костадин Манев, на 21 май 2007 г.  в Патентното ведомство се състоя среща между председателя на Ведомството и генералния директор на Института по индустриална собственост на Франция, г-н Беноа Батистели, придружаван от г-н Жан Батист Мозиконачи - директор на дирекция „Международна дейност”.

 

            На срещата присъстваха представители на ръководството на Патентното ведомство, г-н Пол Енсанжер, ръководител на Икономическата мисия към Посолството на Франция у нас, и г-жа Нели Чипева, служител на Мисията.

            Представена беше дейността на Патентното ведомство, както и тази на Френския институт за индустриална собственост. Бяха обсъдени областите на сътрудничество между двете ведомствата и бяха набелязани конкретни параметри на взаимодействие.
            Г-н Батистели определи срещата като изключително ползотворна и изтъкна успехите на България в областта на закрилата и правоприлагането на правата върху индустриалната собственост. Посочена беше ключовата позиция на Р България в региона в условията на реалното членство на страната ни в ЕС.
            Двамата ръководители заявиха волята си за бъдещо ползотворно двустранно сътрудничество, както и за координирано взаимодействие както на международно ниво, така и в рамките на Общността.

            В съответствие с програмата, днес, 22 май 2007 г., в заседателната зала „Колегиум” на Министерството на културата,” се състоя кръгла маса на тема: „Ролята на националните патентни ведомства в борбата с фалшификацията на стоки. Опитът на Националния институт за индустриална собственост на Франция в борбата с нарушенията на права върху интелектуална собственост”.
            От френска страна бяха представени Националният институт за индустриална собственост на Република Франция – г-н Беноа Батистели - генерален директор и г-н Жан - Батист Мозаконачи - директор „Международна дейност”, Икономическата мисия на Франция в България към посолството на Република Франция – г-н Пол Енсенжер – ръководител и г-жа Нели Чипева – аташе.
            От българска страна в кръглата маса взеха участие Ина Килева - зам. министър на културата, Костадин Манев – председател на Патентното ведомство, представители на Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на вътрешните работи, Върховна касационна прокуратура, Агенция “Митници”, Национална агенция по приходите, Комисия за защита на потребителите.
            Запознавайки българската страна с опита на френския Национален институт за индустриална собственост в борбата с фалшификацията на стоки, г-н Батистели поясни, че мерките са насочени както по отношение на предлагането, така и спрямо търсенето на фалшиви стоки. Възприети са четири основни области на действие. На първо място са завишени наказателните санкции за извършени престъпни посегателства върху права на индустриална собственост. Подобрена е ефективността и координацията на правозащитните органи – митници, полиция, жандармерия и др. Поставено е ударение върху работата на съда по дела за нарушение, като основна цел е създаването в бъдеще на специализиран съд. Не на последно място, основна насока за действие срещу негативното явление – търговия с фалшиви стоки, е подобряването на международното сътрудничество - двустранно и многостранно, поради глобалната природа на разисквания проблем.
            Председателят на Патентното ведомство Костадин Манев посочи предимството и значението на сътрудничеството с чуждестранните партньори и отбеляза напредъка в областта на борбата с нарушения на правата върху индустриална собственост, който е осъществен през 2006 г. - в периода преди присъединяването към ЕС, за да отговорим на критериите за членство. Г-н Манев представи работата на Ведомството, съвместно с институциите, по проекта на Стратегия за борба с фалшификатите. Той подчерта важността на проблема за закрилата на интелектуалната собственост, не само от национална гледна точка, а и на eвропейско ниво.
            Зам. министър Килева представи кампанията "Пиратството ограбва", проведена в рамките на Комуникационната стратегия.
            В последвалата дискусия беше подчертана важността от единодействието на институциите за ефективността на борбата.
img_0487img_0479 


img_0484