В Пловдив се проведе семинар на тема: “Закрила на марките и дизайните на Общността”
            Съгласно програмата за изпълнение на Договора за техническо сътрудничество между Патентното ведомство и OHIM през 2007 г.,  на 18.05.2007 г. в  Пловдив беше организиран семинар на тема: “Закрила на марките и дизайните на Общността”.
            На семинара присъстваха представители от над 30 браншови организации (камари и асоциации) на бизнеса в България, както и от БТПП, ТПП - Пловдив, БСК и ИАНМСП.
            Семинарът беше насочен към повишаване  осведомеността на българския бизнес, посредством сдруженията на бизнеса, относно системите на марката и дизайна на Европейската общност. Целта е  да бъдат   запознати малките и средните предприятия от различните браншове с възможностите за закрила на правата върху индустриална собственост и за повишаване на конкурентоспособността им във Вътрешния пазар.
                                                                                     

rusalka_small1rusalka_small3