OHIM - бази данни

CTM - ONLINE - достъп до информация за заявки и регистрирани търговски марки на Общността.

Актуализира се ежедневно.

RCD - ONLINE - достъп до информация за дизайни на Общността, която се изтегля от вътрешншти бази данни на OHIM

MYPAGE: https://secure.oami.europa.eu/efiling/login?action=login&langId=EN 

EUROLOCARNO: http://oami.europa.eu/search/eurolocarno/la/en_el_search.cfm - търсене по класификацията от Локарно

FindRep
 
EUROACE / EURONICE

EuroClass - съвместен проект между Ведомството за хармонизация на Вътрешния пазар (OHIM) и националните ведомства на страните - членки, чиято цел е да бъде създадена обща търсеща система като централизиран източник на информация в областта на класификацията за марките.