Обучение

14 май 2013
СОИС организира в Женева семинар на тема „Хагска система за международна регистрация на промишлени дизайни”
На 31 май 2013 г. в централата на Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/ в Женева ще се проведе семинар на тема: „Хагска система за международна регистрация на промишлени дизайни”.
Той има за цел да подобри разбирането за Хагската система и е предназначен за специалистите в областта.
Програмата на семинара е обновена и ще представи нови електронни инструменти, благодарение на които се очаква повишаване ефективността на системата за международна регистрация на промишлени дизайни.
Таксата за участие в обучението е 250 шв.фр.
Семинарът ще се проведе на английски и френски език с осигурен симултанен превод.
Повече за семинара - обща информация и програма.

30.01.2013
ЕПВ организира семинар за PATSTAT
Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ организира обучение на тема „Започнете с PATSTAT: Световноизвестната статистическа база данни на ЕПВ за патенти”. То ще се проведе във Виена на 27-28 февруари 2013 г. Работният език ще бъде английски. За участие в семинара е предвидена такса.
Повече подробности относно съдържанието и специалистите, за които е предназначен семинарът
Пограма на семинара

---------------------------------------------------------------------------------------------------
28 февруари 2012 г.
Проектът ip4inno ТЪРСИ....
От Европейската патентна академия съобщават за интересно предложение по проекта ip4inno, който бе продължен до юни 2012 г.
В отговор на изразен интерес от участниците в проекта, е обявено, срещу парична награда, набиране на случаи от практиката, представляващи кратки истории за бизнес успехи или неуспехи, които могат да илюстрират изложеното в 21-те модула по проекта.
Повече за интересното предложение

24 февруари 2012 г.
Обучение по проекта ip4inno
Като резултат от успешната втора фаза на проекта ip4inno /2010- 2011/ Европейската комисия и Европейското патентно ведомство продължават проекта с шест месеца, до юни 2012 г.
Във връзка с това на разположение са обучителни материали за стратегии за индустриална собственост, подходящи за бизнес консултанти, професионалисти от областта на технологичния трансфер и други специалисти, подпомагащи иновационната дейност на МСП, университети и други.
Повече информация можете да намерите на уеб страницата на проекта.
На страницата можете да намерите и информация за виртуалната класна стая, която се провежда през февруари и март 2012 г. и включва четири от общо 21 модула, разработени по проекта. В тях са разгледани по-скоро бизнес въпроси, отнасящи се до комерсиализацията на индустриалната собственост. Други от модулите се отнасят до лицензирането на ИС, оценката, финансирането и прилагането на правата върху индустриалната собственост.
Участието в интерактивните обучителни модули е безплатно.

30.01.2013
ЕПВ организира семинар за PATSTAT

Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ организира обучение на тема „Започнете с PATSTAT: Световноизвестната статистическа база данни на ЕПВ за патенти”. То ще се проведе във Виена на 27-28 февруари 2013 г. Работният език ще бъде английски. За участие в семинара е предвидена такса.
Повече подробности относно съдържанието и специалистите, за които е предназначен семинарът
Пограма на семинара


Виртуално обучение:
27 февруари, понеделник, 14:00 - 15:00 CET
Module 5C - Business strategies for enforcing patents
5 март, понеделник, 14:00 - 15:00 CET
Module 6A - IP in the ICT sector
12 март, понеделник, 14:00 - 15:00 CET
Module 6A - Biotechnology patents
Посочените виртуални обучения са въведение към планираните за по-късно през тази година четири двудневни семинара.
На страницата на проекта можете също да намерите записи от две виртуални обучения, проведени през 2011 г.