Патентното ведомство организира обучение на координаторите от патентно информационните центрове
            Днес, 12 април,  Патентното ведомство провежда в сградата на Централната патентна библиотека  обучение /основно ниво/ на координаторите от мини информационно-консултативните центрове - IP Points и  PATLIB центровете в страната.
            Сред участниците са представители на Русенския университет „Ангел Кънчев”, Техническия университет – Варна, Висшето военноморско училище „Н. Й.Вапцаров”-Варна, Техническия университет – София, Медицински университет – София, Лесо-техническия университет-София и други.
            Програмата на обучението има за цел да предостави основни знания в областта на индустриалната собственост. Тя е обособена в две части, като първата ще запознае участниците с основни теоретически познания за индустриалната собственост и с „Университетската инициатива” на Световната организация за интелектуална собственост и ролята на Патентното ведомство за подкрепата на иновациите в българските университети.
            Втората част от обучението включва провеждане на практически упражнения – работа с бази данни за патенти и дизайни в интернет.
            Лектори и водещи упражненията са експерти от Патентното ведомство.