Годишни отчети на ПВ
Отчети 2017  г.

Годишен отчет 2017 година
 

Отчет за изпълнение на целите за 2017г.

Отчети 2016  г.

Годишен отчет 2016 година
 
Отчет за изпълнение на целите за 2016г.

Отчети 2015  г.


Годишен отчет 2015 година

Отчет за изпълнение на целите за 2015

Отчети 2014 г.

Годишен отчет 2014 година

Отчет за изпълнение на целите за 2014

Отчети 2013 г.

Годишен отчет за 2013г.

Отчет за изпълнението на целите за 2013 година

Отчети 2012 г.

Годишен отчет за 2012г.

Отчет за изпълнението на целите за 2012 година

Годишен отчет за 2011 г.

Годишен отчет за 2010 г.

Годишен отчет за 2009 г.

Годишен отчет за 2008 г.

Годишен отчет за 2007 г.

Годишен отчет за 2006 г.

Годишен отчет за 2005 г.

Годишен отчет за 2004 г.

Годишен отчет за 2003 г.

Годишен отчет за 2002 г.