Втори индустриален иновационен ФОРУМ МТМ 2007 – машини, технологии, материали

            От 28 март до 1 април 2007 г. Интер Експо и Конгресен Център – София ще бъде домакин на втория индустриален иновационен ФОРУМ МТМ 2007 – машини, технологии, материали във формат научнопрактическа конференция с международно участие. Проявата се провежда с институционалната подкрепа на Министерството на икономиката и енергетиката. Организатори са Българската стопанска камара, Федерацията на научно-техническите съюзи, Асоциацията на индустриалния капитал в България, НТС по машиностроене, списание „Машиностроене & Електроника” и Агенция „Булгарреклама”.

            Форум МТМ 2007 ще бъде открит на 28.03.2007 в 10.45 ч. с Ден на българската индустрия Иновациите в българската индустрия част от европейската иновационна политикав зала „Витоша” на Интер Експо и Конгресен Център в София.            
            Представители на бизнеса, инвеститорите, научните среди, държавната администрация и общините ще представят позиции по развитието на българската промишленост като част от индустрията на Европейския съюз.
            По време на научнопрактическата конференция ще се проведат иновационна и информационна борса, специализирани работни срещи и обществени обсъждания на въпроси в областта на иновациите, индустриалната собственост и европейското техническо законодателство.            
            Ще бъдат присъдени и връчени годишните награди на Българската стопанска камара и Федерацията на научно-техническите съюзи.            
            През първия ден на ФОРУМ МТМ 2007 в научнопрактическата конференция встъпително слово ще произнесе Костадин Манев – председател на Патентното ведомство на Република България. С лекция на тема „Заявителската активност – мерило на иновативността на индустрията” ще участва и Евгения Табова - директор на дирекция ”Международна дейност, сътрудничество и развитие” в Патентното ведомство. 
 

Програма