Среща на представители на патентните ведомства на страните - членки на ЕПО
На 12 и 13 март 2007 г. в Лисабон, Португалия, под егидата на Европейското патентно ведомство, се проведе среща на представители на патентните ведомства на страните - членки на Европейската патентна организация на тема: „Ролята на патентните ведомства в технологичния трансфер от университетите към индустрията”.
Българската делегация, оглавявана от председателя на Патентното ведомство на Р България, г-н Костадин Манев, взе активно участие в дискусиите, възникнали в хода на обсъждане на възможностите за постигане на синергия между институциите, пряко ангажирани с въпросите на политиката в областта на индустриалната собственост и бизнеса. Усилията на българското Патентно ведомство в тази посока бяха отбелязани изрично от г-н Жерар Жиру, директор на дирекция “Европейски и международни работи” на Европейското патентно ведомство. Наред с това, като успешен модел на популяризиране на индустриалната собственост на университетско ниво, бяха посочени българските информационно-консултативни центрове, т. нар. IP Points. Участниците набелязаха бъдещите параметри на дейността, които ще бъдат отразени в специален програмен документ. Той ще се изготви от Европейското патентно ведомство, което предлага редовни срещи по темата.