109-та среща на Административния съвет на Европейската патентна организация

От 6 до 8 март в Мюнхен, Германия, се проведе 109- та среща на Административния съвет на Европейската патентна организация.
В рамките на срещата се състоя церемония, на която делегациите на страните - членки и гости почетоха паметта на Йоханес Боб ван Бентхем, първия президент на Европейското патентно ведомство (ЕПВ).

Като президент на Ведомството от самото му създаване през 1977 г. до 1985 г. Боб ван Бентхем въвежда централизирана процедура за издаване на европейски патенти, което е едно е едно от най-големите негови постижения.
В прочувствена реч настоящият президент на ЕПВ, проф. Ален Помпиду, отбеляза неговия изключителен принос за развитието на европейската патентна система. “Той искаше, каза проф. Помпиду, и постигна съществуване на европейски патент, който предлага висока степен на правна сигурност. Достатъчно е да се отчете нарастването на броя заявки, подадени в ЕПВ през изминалите 30 години – от по-малко от 10000 до над 200000, за да се оцени извършеното от него.”