Председателят на Патентното ведомство поздрави служителите по случай 3-ти март
Поздравление по случай 3-ти март