Бланки - ПИС

Молба за включване в курс за обучение на представители по индустриална собственост


Молба за допускане до изпит за представител по индустриална собственост

Молба за вписване в регистъра за представители по индустриална собственост. Декларация

Молба за вписване на промяна в името или адреса в регистъра на ПИС

Молба за вписване в регистъра на съдружие от ПИС