Jobs at the Patent Office

Заявление за участие в Конкурс

Декларация


Конкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 7, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 3/ - 1 щатна бройка в дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения”.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в Дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни”.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в Дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни” /IP/.

Резултати от проведения практически изпит за участие в конкурс за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - 1 щ. бр. в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност” /САНД/

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" в Дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“.

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ ИС /длъжностно ниво по КДА 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни”.

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни”.

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“.