Обяви за работа в Патентното ведомство

Заявление за участие в Конкурс

Декларация


Съобщение
Уважаеми кандидати,
Срокът за подаване на документи за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ  - 1 щатна бройка в  Дирекция „Административно-информационно обслужване и международно сътрудничество”, съгласно обявата е удължен до 01.06.2018 г. вкл., в изпълнение на Заповед № 259/28.05.2018 г. на Председателя на Патентно ведомството.


Конкурс за заемане на  длъжността  СТАРШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в Дирекция „Административно-информационно обслужване и международно сътрудничество“

Списък на допуснатите кандидати в конкурсната процедура за СТАРШИ ЕКСПЕРТ в ДАИОМС

Резултати от практическия изпит за участие в конкурса за длъжността „старши експерт” в дирекция АИОМС