Обяви за работа в Патентното ведомство

Заявление за участие в Конкурс

Декларация

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в Дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения”

Конкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в Дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения”