Обяви за работа в Патентното ведомство

Заявление за участие в Конкурс

Декларация


Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - 1 щатна бройка в отдел „Международно сътрудничество“, Дирекция АИОМС

Конкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ - 2 щатни бройки в отдел „Международно сътрудничество“, Дирекция АИОМС

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност МЛАДШИ ЕКСПЕРТ, Дирекция АИОМС

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжност ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, Дирекция АИОМС