Обяви за работа в Патентното ведомство

Заявление за участие в Конкурс

Декларация

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни”.

Kонкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения”.

Kонкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“.

Kонкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 7, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 3/ - 1 щатна бройка в отдел „Административно-правен“, дирекция „Административно-правни дейности и международно сътрудничество“.

Конкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 7, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 3/ - 1 щатна бройка в дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения”.

Kонкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 7, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 3/ - 1 щатна бройка в отдел „Административно-правен“, дирекция „Административно-правни дейности и международно сътрудничество“.

Kонкурс за заемане на длъжността ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 7, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 3/ - 1 щатна бройка в дирекция „Спорове и административнонаказателна дейност“

Конкурс за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА 9, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 5/ - 2 щатни бройки в дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения”.

Конкурс за заемане на длъжността СТАРШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА 9, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 5/ - 1 щатна бройка в дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни”.