Обяви за работа в Патентното ведомство

Заявление за участие в Конкурс

Декларация

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в Дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”- 1 щ. бр. в Дирекция "Експертиза и опозиция на марките и географските означения" /ЕОМГО/

Резултати от проведения практически изпит за участие в конкурса за длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ - 1 щ. бр. в дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“ /ЕОМГО/.