Обяви за работа в Патентното ведомство

Заявление за участие в Конкурс

Декларация

Конкурс за заемане на длъжността ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР - 1 щатна бройка в Патентно ведомство на Република България

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Информация за конкурсната процедура за длъжността „финансов контрольор“