Обяви за работа в Патентното ведомство

Заявление за участие в Конкурс

Декларация

Конкурс за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ /длъжностно ниво по КДА: 11, наименование на длъжностно ниво – експертно ниво 7/ - 1 щатна бройка в Дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни"

Списък на допуснати и недопуснати кандидати за участие в конкура за длъжността „МЛАДШИ ЕКСПЕРТ“ в Дирекция "Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни"