Професор Помпиду изнесе лекция в Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София

           

            „Качеството на европейския патент - ценен актив за европейската икономика” бе темата на лекцията, която проф. Помпиду изнесе днес, 19 януари, в 10,30 ч., в голямата конферентна на зала на УНСС.

           
            Гостът поздрави присъстващите представители на академичната общност, на Министерството на икономиката и енергетиката, специалисти по индустриална собственост и служители на Патентното ведомство с влизането на страната ни в Европейския съюз и подчерта, че като президент на организация, който неуморно се стреми да подкрепя иновациите, той високо оценява партньорството на Патентното ведомство на Р България в тази насока и приноса му за усъвършенстване на Европейската патентна система.

            От името на Академичното ръководство и Ректорския съвет на УНСС доц. Стати Статев, първи заместник-ректор, връчи на проф. Помпиду почетен диплом и знака на УНСС за съществения му принос в развитието на Европейската патентна система.