Официален бюлетин на ПВ

29 февруари 2016

Заповед на председателя на Патентното ведомство за прилагане на чл.38г, ал.6 от ЗМГО
Издадена е заповед на председателя на Патентното ведомство, с която се цели уеднаквяване на  практиката в отдел „Опозиция“ и отдел „Спорове“ при прилагане на чл.38г, ал.6 от Закона за марките и географските означения (ЗМГО).
Заповед


Официален бюлетин на Патентното ведомство на Република България

2019 г.

2.1/15.02.2019

Издадени патенти за изобретения от № 66822 до № 66830
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66813 до № 66815
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3097 до № 3108
Описания на регистрации на полезни модели от № 3087 до № 3089
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11160 до 11161
Регистрирани марки от № 104 133 до № 104 256
Регистрирани промишлени дизайни от № 8787 до № 8799; № 8729

01.2/31.01.2019

Издадени патенти за изобретения от № 66816 до № 66821
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66803 до 66812
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3090 до № 3096
Описания на регистрации на полезни модели от № 3075 до № 3086
Регистрирани марки от № 103 924 до № 104 132
Регистрирани промишлени дизайни № 8786                    

01.1/15.01.2019
Издадени патенти за изобретения от № 66813 до № 66815
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66794 до 66802
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3087 до № 3089
Описания на регистрации на полезни модели от № 3052 до № 3074
Регистрирани марки от № 103 824 до № 103 923
Регистрирани промишлени дизайни от № 8784 до № 8785


2018 г.


12.2/31.12.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66803 до № 66812
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66775 до 66793
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3075 до № 3086
Описания на регистрации на полезни модели от № 3037 до № 3051
Регистрирани марки от № 103 651 до № 103 823
Регистрирани промишлени дизайни от № 8779 до № 8783

12.1/17.12.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66794 до № 66802
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66761 до № 66774
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3052 до № 3074
Описания на регистрации на полезни модели от № 3026 до № 3036
Регистрирани марки от № 103 576 до № 103 650
Регистрирани промишлени дизайни от № 8774 до № 8778

11.2/30.11.2018

Издадени патенти за изобретения от № 66775 до № 66793
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66748 до 66760
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3037 до № 3051
Описания на регистрации на полезни модели от № 3017 до № 3025
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11158 до 11159
Регистрирани марки от № 103 461 до № 103 575
Регистрирани промишлени дизайни от № 8772 до № 8773

11.1/15.11.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66761 до № 66774
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66742 до 66747
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3026 до № 3036
Описания на регистрации на полезни модели от № 3003 до № 3016
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11152 до 11157
Регистрирани марки от № 103 251 до № 103 460
Регистрирани промишлени дизайни от № 8762 до № 8771

10.2/31.10.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66748 до № 66760
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66735 до № 66741
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3017 до № 3025
Описания на регистрации на полезни модели от № 2998 до № 3002
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11149 до 11151
Регистрирани марки от № 103 141 до № 103 250
Регистрирани промишлени дизайни от № 8753 до № 8761

10.1/15.10.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66742 до № 66747
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66726 до № 66734
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 3003 до № 3016
Описания на регистрации на полезни модели от № 2994 до № 2997
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11145 до 11148
Регистрирани марки от № 103 018 до № 103 140
Регистрирани промишлени дизайни от № 8740 до № 8752

09.2/28.09.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66735 до № 66741
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66716 до № 66725
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2998 до № 3002
Описания на регистрации на полезни модели от № 2989 до № 2993
Регистрирани марки от № 102 877 до № 103 017
Регистрирани промишлени дизайни от № 8738 до № 8739

09.1/17.09.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66726 до № 66734
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66708 до № 66715
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2994 до № 2997
Описания на регистрации на полезни модели от № 2982 до № 2988
Регистрирани марки от № 102 704 до № 102 876
Регистрирани промишлени дизайни от № 8736 до № 8737

08.2/31.08.2018
Издадени патенти за изобретения от № 66716 до № 66725
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66704 до № 66707
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2989 до № 2993
Описания на регистрации на полезни модели от № 2973 до № 2981
Регистрирани марки от № 102 507 до № 102 703
Регистрирани промишлени дизайни от № 8732 до № 8735

08.1/15.08.2018

Издадени патенти за изобретения от № 66708 до № 66715
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66698 до № 66703
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2982 до № 2988
Описания на регистрации на полезни модели от № 2964 до № 2972
Регистрирани марки от № 102 351 до № 102 506
Регистрирани промишлени дизайни от № 8730 до № 8731
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация № 8729

07.2/31.07.2018

Издадени патенти за изобретения от № 66704 до № 66707
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66686 до № 66697
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2973 до № 2981
Описания на регистрации на полезни модели от № 2953 до № 2963
Регистрирани марки от № 102 188 до № 102 350
Регистрирани промишлени дизайни от № 8720 до № 8728

07.1/16.07.2018

Издадени патенти за изобретения от № 66698 до № 66703
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66681 до № 66685
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2964 до № 2972
Описания на регистрации на полезни модели от № 2948 до № 2952
Регистрирани марки от № 101 994 до № 102 187
Регистрирани промишлени дизайни от № 8715 до № 8719

06.2/29.06.2018
Издадени патенти за изобретения от №66686 до №66697
Описания на издадени патенти за изобретения от №66675 до №66680
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2953 до №2963
Описания на регистрации на полезни модели от №2938 до №2947
Регистрирани марки от №101 746 до №101 993
Регистрирани промишлени дизайни от №8711 до №8714

06.1/15.06.2018

Издадени патенти за изобретения от №66681 до №66685
Описания на издадени патенти за изобретения от №66668 до 66674
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2948 до №2952
Описания на регистрации на полезни модели от №2928 до №2937
Регистрирани марки от №101 543 до №101 745
Регистрирани промишлени дизайни от №8703 до №8710


05.2/31.05.2018
Издадени патенти за изобретения от №66675 до №66680
Описания на издадени патенти за изобретения от №66661 до №66667
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2938 до №2947
Описания на регистрации на полезни модели от №2923 до №2927
Регистрирани марки от №101 346 до №101 542
Регистрирани промишлени дизайни от №8693 до №8702

05.1/15.05.2018

Издадени патенти за изобретения от №66668 до №66674
Описания на издадени патенти за изобретения от №66657 до №66660
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2928 до №2937
Описания на регистрации на полезни модели от №2912 до №2922
Регистрирани марки от №101 200 до №101 345
Регистрирани промишлени дизайни №8560 от №8685 до №8692

04.2/30.04.2018

Издадени патенти за изобретения от № 66661 ДО  № 66667
Описания на издадени патенти за изобретения   от № 66649 ДО № 66656
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2923 ДО №2927
Описания на регистрации на полезни модели от № 2901 ДО № 2911
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11134 ДО №11141
Регистрирани марки от № 101 088 ДО № 101 199

04.1/16.04.2018
Издадени патенти за изобретения от №66657до №66660
Описания на издадени патенти за изобретения от №66645 до №66648
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2912 до №2922
Описания на регистрации на полезни модели от №2898 до №2900
Регистрирани марки от №100 921 до №101 087
Регистрирани промишлени дизайни от №8678 до №8684

03.2/30.03.2018
Издадени патенти за изобретения от №66649 до №66659
Описания на издадени патенти за изобретения от №66643 до66644
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2901 до №2911
Описания на регистрации на полезни модели от №2876 до №2893
Издадени сертификати за нови сортове растения №11133
Регистрирани марки от №100 673 до №100 920
Регистрирани промишлени дизайни от №8663 до №8677

03.1/15.03.2018
Издадени патенти за изобретения от №66645 до №66648
Описания на издадени патенти за изобретения от №66637 до66642
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2894 до №2900
Описания на регистрации на полезни модели от №2864 до №2875
Регистрирани марки от №100 501 до №100 672
Регистрирани промишлени дизайни от №8651 до №8662

02.2/28.02.2018
Издадени патенти за изобретения от №66643 до №66644
Описания на издадени патенти за изобретения от №66635 до66636
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2876 до №2893
Описания на регистрации на полезни модели от №2855 до №2863
Регистрирани марки от №100 331 до №100 500
Регистрирани промишлени дизайни от №8633 до №8650

02.1/15.02.2018

Издадени патенти за изобретения от №66637 до №66642
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2864 до №2875
Описания на регистрации на полезни модели от № 2851 до № 2854
Регистрирани марки от №100 189 до №100 330
Регистрирани промишлени дизайни от №8623 до №8632

01.2/31.01.2018
Издадени патенти за изобретения от №66635 до №66636
Описания на издадени патенти за изобретения от №66631 до66634
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2855 до №2863
Описания на регистрации на полезни модели от № 2846 до № 2850
Регистрирани марки от №100 026 до №100 188
Регистрирани промишлени дизайни от №8604 до №8622

01.1/15.01.2018
Описания на издадени патенти за изобретения от №66625 до №66630
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2851 до №2854
Описания на регистрации на полезни модели от №2836 до №2845
Регистрирани марки от №99873 до №100 025


2017 г.

12.2/29.12.2017
Издадени патенти за изобретения от № 66631 до № 66634
Описания на издадени патенти за изобретения от № 66622 до 66624
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2846 до № 2850
Описания на регистрации на полезни модели от № 2823 до № 2835
Регистрирани марки от № 99757 до № 99872
Регистрирани промишлени дизайни от № 8587 до № 8603

12.1/15.12.2017
Издадени патенти за изобретения от №66625 до №66630
Описания на издадени патенти за изобретения от №66617 до66621
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2836 до №2845
Описания на регистрации на полезни модели от №2809 до №2822
Регистрирани марки от №99679 до №99756

11.2/30.11.2017

Издадени патенти за изобретения от №66622 до №66624
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2823 до №2835
Издадени сертификати за нови сортове растения от №11115 до №11132
Регистрирани марки от №99402 до №99678
Регистрирани промишлени дизайни от №8574 до №8586

11.1/15.11.2017
Издадени патенти за изобретения от №66617 до №66621
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2809 до №2822
Регистрирани марки от №99171 до №99401

10.2/31.10.2017
Издадени патенти за изобретения от №66612 до №66616
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2804 до №2808
Регистрирани марки от №99023 до №99170
Регистрирани промишлени дизайни от №8566 до №8573

10.1/16.10.2017
Издадени патенти за изобретения от №66608 до №66611
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2793 до №2803
Издадени сeртификати за нови сортове растения №11114
Регистрирани марки от №98592 до №99022

09/2017
Издадени патенти за изобретения от №66603 до №66607
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2756 до №2792
Издадени сeртификати за нови сортове растения от №11111 до №11113
Регистрирани марки от №98039 до №98591
Регистрирани промишлени дизайни от №8555 до №8565

08/2017
Издадени патенти за изобретения от №66593 до №66602
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2687 до №2755
Регистрирани марки от №97616 до №98038
Регистрирани промишлени дизайни от №8539 до №8554 

07/2017
Издадени патенти за изобретения от №66588 до №66592
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2656 до №2686
Регистрирани марки от №97332 до №97615

06/2017
Издадени патенти за изобретения от №66585 до №66587
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2614 до №2655
Регистрирани марки от №96912 до №97331
Регистрирани промишлени дизайни от №8522 до №8538

05/2017
Издадени патенти за изобретения от №66576 до №66584
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от 2572 до №2613
Регистрирани марки от  №96752 до №96911
Регистрирани промишлени дизайни от №8509 до №8521

04/2017
Издадени патенти за изобретения от №66572 до №66575
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2513 до №2571
Регистрирани марки от №96249 до №96751
Регистрирани промишлени дизайни от №8503 до №8508

03/2017
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2481 до № 2512
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11107 до № 11110
Регистрирани марки от № 96109 до № 96248
Регистрирани промишлени дизайни от № 8490 до № 8502

02/2017
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2445 до № 2480
Издадени сeртификати за нови сортове растения от № 11103 до № 11106
Регистрирани марки от № 95678 до № 96108
Регистрирани промишлени дизайни от № 8490 до № 8500

01/2017
Издадени патенти за изобретения от №66558 до №66562
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2387 до №2444
Издадени сeртификати за нови сортове растения от №11096 до №11102
Регистрирани марки от №95367 до №95677
Регистрирани промишлени дизайни от №8486 до №8489


2016 г.

12/2016
Издаден патент за изобретениe №66557
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от №2343 до №2386
Регистрирани марки от №95073 до №95366
Регистрирани промишлени дизайни от №8471 до №8485


11/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66553 до № 66556
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2309 до № 2342
Регистрирани марки от № 94742-94818; 94820-95072
Регистрирани промишлени дизайни от № 8467 до № 8470

10/2016

Издадени патенти за изобретения от № 66545 до № 66552
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2285 до № 2308
Регистрирани марки от № 94558 до № 94740
Регистрирани промишлени дизайни от № 8452 до № 8466


09/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66541 до № 66544
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2280 до № 2284
Регистрирани марки от № 94226 до № 9455708/2016

Издадени патенти за изобретения от № 66538 до № 66540
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2256 до № 2279
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11090 до № 11095
Регистрирани марки от № 94101 до № 94225

Регистрирани промишлени дизайни от № 8438 до № 8451


07/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66536 до № 66537
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2248 до № 2255
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11087 до № 11089
Регистрирани марки от № 93760 до № 94100
 
06/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66530 до 66535
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2238 до № 2247
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11085 до № 11086
Регистрирани марки от № 93413 до № 93759
Регистрирани промишлени дизайни от 8411 до 8437

05/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66258 до № 66529
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2222 до № 2237
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11083 до № 11084
Регистрирани марки от № 93230 до № 93412

04/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66522 до 66527
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2208 до № 2221
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11081 до № 11082
Регистрирани марки от № 92909 до № 93229
Регистрирани промишлени дизайни от 8392 до 8410

03/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66519 до № 6652
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2191 до № 2207
Регистрирани марки от № 92668 до № 92908
Регистрирани промишлени дизайни от № 8378 до № 8391
 
02/2016
Издадени патенти за изобретения от № 66517 до 66518
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2184 до № 2190
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11079 до № 11080
Регистрирани марки от № 92442 до № 92667
Регистрирани промишлени дизайни от 8363 до 8377

01/ 2016
Издаден патент за изобретение № 66516
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2170 до № 2183
Регистрирани марки от № 92237 до № 92441
Регистрирани промишлени дизайни от 8345;  от 8347 до 8362
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация № 8346

2015 г.

12/2015
Издадени патенти за изобретения от № 66514 до № 66515
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2162 до № 2169
Издадени сертификати за нови сортове растения № 11077 до № 11078
Регистрирани марки от № 91911 до № 92236
Регистрирани промишлени дизайни от № 8339 до № 8344
 
11/2015
Издадени патенти за изобретения от № 66508 до № 66513
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2138 до № 2161
Регистрирани марки от № 91785 до № 91910
Регистрирани промишлени дизайни от 8314 до 8338

10/2015
Издадени патенти за изобретения от № 66504 до № 66507
Издадени свидететелства за регистрация на полезни модели  от № 2119 до № 2137
Издадени сертификати за нови сортове растения №  11075 до № 11076
Регистрирани марки от № 91566 до № 91784
Регистрирани промишлени дизайни от № 8305 до № 8313


09/2015
Издадени патенти за изобретения от № 66501 до № 66503
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2110 до № 2118
Издадени сертификати за нови сортове растенияот № 11071 до № 11074

Регистрирани марки от № 91497 до № 91565


08/2015
Издаден патент за изобретениe № 66500
Издадени коригирани патенти за изобретения № 66382; № 66383; № 66385
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2097 до № 2109
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11064 до № 11070
Регистрирани марки от № 91369 до № 91496
Регистрирани промишлени дизайни от № 8290 до № 8304

07/2015
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2082 до № 2096
Издаден сертификат за нов сорт растениe № 11062 до № 11063
Регистрирани марки от № 91205 до № 91368
Регистрирани промишлени дизайни № 8275 до № 8289

06/2015
Издадени патенти за изобретения от № 66493 до № 66499
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2069 до № 2081
Издаден сертификат за нов сорт растениe № 11061
Регистрирани марки от № 91009 до № 91204
Регистрирани промишлени дизайни № 8224; от № 8251 до № 8274


5/2015
Издадени патенти за изобретения от №66488 до № 66492 
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2050 до № 2068
Регистрирани марки от № 90827 до № 91008
Регистрирани промишлени дизайни от 8243 до 8250
 
4/2015
Издаден патент за изобретение № 66487
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2037 до № 2049
Издадени сертификати за нови сортове растения от 11057 до 11060
Регистрирани марки от № 90651 до № 90826
Регистрирани промишлени дизайни от 8228 до № 8234; от 8234 до №8242

3/2015

Издадени патенти за изобретения от № 66483 до № 66486
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2029 до № 2036
Регистрирани марки от № 90361 до № 90650
Регистрирани промишлени дизайни от № 8211 до № 8223, от № 8225 до № 8227


2/2015 
Издадени патенти за изобретения  от от № 66481 до № 66482
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от от № 2021 до № 2028
Регистрирани марки от от от № 89960 до № 90360
Регистрирани промишлени дизайни от от № 8197 до № 8210
В бр. 2/2015  на официалния бюлетин на Патентното ведомство е публикуван актуалният списък на Представителите по индустриална собственост.


01/2015
Издадени патенти за изобретения  от № 66479 до № 66480
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2012 до № 2020
Регистрирани марки от № 89789 до № 89959
Регистрирани промишлени дизайни от № 8187 до № 8193
В бр. 1/2015 на официалния бюлетин Патентно ведомство, поради техническа причина е публикуван неактуален списък на Представителите по индустриална собственост.


2014 г.


12/2014
Издадени патенти за изобретения от № 66476 до № 66478
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 2002 до № 2011
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11051 до №11052
Регистрирани марки от № 89643 до № 89788
Регистрирани промишлени дизайни  от 8169 до 8186

11/2014

Издадени патенти за изобретения  от № 66465 до № 66475
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1987 до № 2001
Издаден сертификат за нова порода животно № 11050
Регистрирани марки от № 89466 до № 89642
Регистрирани промишлени дизайни от № 8041 до № 8168

10/2014

Издадени патенти за изобретения  от № 66454 до № 66464
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1969 до № 1986
Регистрирани марки от № 88680 до № 888686; от № 89001 до № 89465
Регистрирани промишлени дизайни от № 8125 до № 8139
 

09/2014
Издадени патенти за изобретения  от № 66445 до № 66453
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1955 до № 1968
Регистрирани марки от № 88801 до № 89000
Регистрирани промишлени дизайни от № 8103 до № 8124

08/2014
Издадени патенти за изобретения  от № 66439 до № 66444
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1938 до № 1954
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11040 до № 11041
Регистрирани марки от № 87885 ;от № 88524 до № 88800
Регистрирани промишлени дизайни от № 8091 до № 8102

07/2014
Издадени патенти за изобретения от № 66437до № 66438
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1926 до № 1937
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11042 до №11045
Регистрирани марки от № 88302 до № 88523
Регистрирани промишлени дизайни  от 8071 до 8090

06/2014
Издадени патенти за изобретения  от № 66434 до № 66436
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1909 до № 1925
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11040 до № 11041
Регистрирани марки от № 87885 ;от № 87955 до № 88301
Регистрирани промишлени дизайни от № 8052 до № 8070

05/2014

Издадени патенти за изобретения  от № 66432 до № 66433
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1886 до № 1908
Регистрирани марки от № 87583 до № 87664; от 87666 до № 87954
Регистрирани промишлени дизайни от № 8033 до № 8051
 

04/2014

Издадени  патенти за изобретения  от №66425 до № 66431
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1871 до № 1885
Регистрирани марки от № 87402до № 87585
Регистрирани промишлени дизайни от № 8008 до № 8021; от № 8023 до № 8032
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация №8022
 

03/2014

Издадени  патенти за изобретения  от № 66416 до № 66424
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1855 до № 1870
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11034 до № 11039
Регистрирани марки № 85391; 85854; 85919; 86664; от №87051 до № 87401
Регистрирани промишлени дизайни от № 7988 до № 8007
 

02/2014

Издадени  патенти за изобретения  от №66413 до 66415
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1840 до № 1854
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11033
Регистрирани марки от № 86665 до № 86946
Регистрирани промишлени дизайни от № 7970 до № 7979; от № 7981 до № 7987
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация №7980

01/2014

Издадени  патенти за изобретения  от №66407 до 66412
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1828до № 1838
Издаден секретен полезен модел № 1839
Регистрирани марки от № 86333 до № 86663
Регистрирани промишлени дизайни от № 7946 до № 7969


2013 г.


12/2013
Издадени  патенти за изобретения  от №66394 до 66406
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1807до № 1827
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11030 до № 11032
Регистрирани марки от № 86101 до № 86332
Регистрирани промишлени дизайни от № 7926 до № 7940; от № 7942 до № 7945
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация №7941

11/2013
Издадени  патенти за изобретения от № 66379 до № 66393
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1789 до № 1806
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11025  до № 11029
Регистрирани марки от №85701 до № 85853; от № 85855 до № 85918; от № 85920 до № 86100
Регистрирани промишлени дизайни от № 7904 до 7925

10/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66367 до № 66378
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1765 до № 1788
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11021 до №11024
Регистрирани марки от № 85301  до № 85390; от 85392 до № 85700
Регистрирани промишлени дизайни от № 7875 до № 7881; от № 7883 до № 7903
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация №7882

09/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66354 до № 66366
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1749 до № 1764
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11018 до №11020
Регистрирани марки от № 84960 до № 85300
Регистрирани промишлени дизайни  -7834; от № 7857 of 7874

08/2013 
Издадени патенти за изобретения от № 66346 до № 66353
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1728 до № 1748
Регистрирани марки от № 84661  до № 84959
Регистрирани промишлени дизайни от № 7816 до № 7833; от № 7835 до № 7844;от № 7846 до № 7856
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация № 7845
Регистрирани промишлени дизайни, публикувани по чл.48в от ЗПД от № 7811 до № 7812

07/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66337 до № 66345
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1712 до № 1727
Регистрирани марки от № 84351  до № 84660

06/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66328 до № 66336
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1699 до № 1711
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11013 до № 11017
Регистрирани марки от № 83922  до № 84350
Регистрирани промишлени дизайни от № 7796 до № 7809; от № 7813 до № 7815
Регистрирани промишлени дизайни с отложена публикация от № 7810 до № 7812

05/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66321 до № 66327
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1687 до № 1698
Регистрирани марки от № 83641  до № 83921
Регистрирани промишлени дизайни от № 7783 до № 7795


04/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66314 до № 66320
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1676  до № 1686
Регистрирани марки от № 83221  до № 83640
Регистрирани промишлени дизайни от № 7770 до № 7782

03/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66295 до № 66313
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1662  до № 1675
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11007 до № 11012
Регистрирани марки от № 82901  до № 83220
Регистрирани промишлени дизайни от № 7756 до № 7769


02/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66289 до № 66294
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1654  до № 1661
Регистрирани марки от № 82661  до № 82900
Регистрирани промишлени дизайни от № 7752 до № 7755


01/2013
Издадени патенти за изобретения от № 66282 до № 66288
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1649  до № 1653
Регистрирани марки от № 82379  до № 82660
Регистрирани промишлени дизайни от № 7739 до № 7751


2012 г.

12/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66274 до № 66281
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1636  до № 1648
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 11005 до № 11006
Регистрирани марки от № 81969  до № 82378
Регистрирани промишлени дизайни от № 7719 до № 7738


11/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66268 до № 66273
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1625  до № 1635
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10998 до № 11004
Регистрирани марки от № 81716  до № 81968
Регистрирани промишлени дизайни от № 7704 до № 7718


10/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66256 до № 66267
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1615  до № 1624
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10996 до № 10997
Регистрирани марки от № 81481  до № 81715
Регистрирани промишлени дизайни от № 7694 до № 7703

09/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66248 до № 66255
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1593  до № 1614
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10989 до № 10995
Регистрирани марки от № 80926  до № 81480
Регистрирани промишлени дизайни от № 7680 до № 7693


08/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66236 до № 66247
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1582  до № 1592
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10983 до № 10988
Регистрирани марки от № 80416  до № 80925
Регистрирани промишлени дизайни от № 7653 до № 7679

07/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66227 до № 66235
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1571  до № 1581
Регистрирани марки от № 80151  до № 80415
Регистрирани промишлени дизайни от № 7623 до № 7652
Поправка

06/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66218 до № 66226
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1562  до № 1570
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10981 до № 10982
Регистрирани марки от № 79861  до № 80150
Регистрирани промишлени дизайни от № 7585 до № 7600; № 7602 до № 7622

05/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66212 до № 66217
Разсекретени патенти № 62075
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1555  до № 1561
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10977 до № 10980
Регистрирани марки от № 79481  до № 79860
Регистрирани промишлени дизайни от № 7516 до № 7584

04/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66207 до № 66210
Издаден секретен патент № 66211
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1549  до № 1554
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10975 до № 10976
Регистрирани марки от № 79111  до № 79480


03/2012
Преиздаден патент за изобретения № 63899
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1536  до № 1548
Регистрирани марки от № 78800  до № 79110 

02/2012
Издадени патенти за изобретения № 66206
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1524  до № 1535
Регистрирани марки от № 78355  до № 78799 
Регистрирани промишлени дизайни от № 7502 до № 7515

01/2012
Издадени патенти за изобретения от № 66193 до № 66205
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1521  до № 1523
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10971 до № 10974
Регистрирани марки от № 78086  до № 78354 
Регистрирани промишлени дизайни от № 7467 до № 7501

2011 г.

12/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66185 до № 66192
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1510  до № 1520
Издадени сертификати за нови сортове растения № 10970
Регистрирани марки от № 77740  до № 78085 
Регистрирани промишлени дизайни от № 7426 до № 7465

11/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66173 до № 66184
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1503  до № 1509
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10965 до № 10969
Регистрирани марки от № 77542  до № 77739 
Регистрирани промишлени дизайни от № 7413 до № 7425

10/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66166 до № 66172
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1492  до № 1502
Регистрирани марки от № 77293  до № 77541 

09/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66154 до № 66165
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1489  до № 1491
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10961 до № 10964
Регистрирани марки от № 77182  до № 77292 
Регистрирани промишлени дизайни № 7330; от № 7400 до № 7412

08/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66147 до № 66153
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1469  до № 1488
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10957 до № 10960
Регистрирани марки от № 77044  до № 77180 
Регистрирани промишлени дизайни № 7330  до № 7399

07/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66136 до № 66146
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1460 до № 1468
Регистрирани марки от № 76812 до № 77043

06/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66125 до № 66135
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1445 до № 1459
Регистрирани марки от № 76636 до № 76811

05/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66110 до № 66124
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1440 до № 1444
Регистрирани марки от № 76439 до № 76635
Регистрирани промишлени дизайни № 7311 до № 7329

04/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66091 до № 66109
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1425 до № 1439
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10956
Регистрирани марки от № 76257 до № 76438
Регистрирани промишлени дизайни № 7277 до № 7310

03/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66080 до № 66090
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1416 до № 1424
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10938 до № 10955
Регистрирани марки от № 76113 до № 76256

02/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66075 до № 66079
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1409 до № 1415
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10930 до № 10937
Регистрирани марки от № 75935 до № 76112
Общоизвестни марки и марки, ползващи се с известност - заместващи страници
Регистрирани промишлени дизайни № 7259 до № 7276

01/2011
Издадени патенти за изобретения от № 66065 до № 66074
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1407 до № 1408
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10925 до № 10929
Регистрирани марки от № 75777 до № 75934
Регистрирани промишлени дизайни № 7166 и от № 7254 до № 7258

2010 г.

12/2010
Издадени патенти за изобретения от № 66047 до № 66064
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1395 до № 1406
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10899 до № 10924
Регистрирани марки от № 75498 до № 75776
Регистрирани промишлени дизайни от № 7243 до № 7253

11/2010
Издадени патенти за изобретения от № 66023 до № 66046
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1373 до № 1394
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10885 до № 10898
Регистрирани марки от № 75180 до № 75497
Регистрирани промишлени дизайни от № 7203 до № 7242
10/2010
Издадени патенти за изобретения от № 66004 до № 66022
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1365 до № 1372
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10882 до № 10884
Регистрирани марки от № 75051 до № 55179

09/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65995 до № 66003
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1356 до № 1364
Регистрирани марки от № 74647 до № 75050
08/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65973 до № 65994
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1343 до № 1355
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10880 до № 10881
Регистрирани марки от № 74171 до № 74646
Регистрирани промишлени дизайни от № 7194 до № 7202
07/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65953 до № 65972
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1337 до № 1342
Издадени сертификати за нови сортове растения и породи животни от № 10868 до № 10879
Регистрирани марки от № 74134 до № 74170
Регистрирани промишлени дизайни от № 7164 до № 7165; 7167 до 7193
06/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65938 до № 65952
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1324 до № 1336
Издадени сертификати за нови сортове растения и породи животни от № 10865 до № 10867
Регистрирани марки от № 73879 до № 74133
Регистрирани промишлени дизайни от № 7156 до № 7163
05/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65910 до № 65937
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1316 до № 1323
Регистрирани марки от № 73395 до № 73878
Регистрирани промишлени дизайни от № 7140 до № 7155
04/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65870 до № 65909
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1299 до № 1315
Регистрирани марки от № 73122 до № 73394
Регистрирани промишлени дизайни от № 7116 до № 7139
03/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65844 до № 65869
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1282 до № 1298
Регистрирани марки от № 73021 до № 73121
02/2010
Издадени патенти за изобретения от № 65824 до № 65843
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1271 до № 1380
Издадени сертификати за нови сортове растения № 10839 до № 10861
Регистрирани промишлени дизайни от № 7064 до № 7115
01/2010 (29.01.2010)
Издадени патенти за изобретения от № 65814 до № 65823
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1256 до № 1270
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10835 до № 10838
Регистрирани марки от № 72146 до № 72448
 
2009 г.

12/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65792 до № 65813
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1246 до № 1255
Регистрирани марки от № 71759 до № 72145
Регистрирани промишлени дизайни от № 7003 до № 7063
11/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65772 до № 65791
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1238 до № 1245
Регистрирани марки от № 71404 до № 71758
10/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65752 до № 65771
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1218 до № 1237
Регистрирани марки от № 70984 до № 71403
09/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65732 до № 65751
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1207 до № 1217
Регистрирани марки от № 70450 до № 70983
Регистрирани промишлени дизайни от № 6988 до № 7002
08/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65712 до № 65731
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1199 до № 1206
Регистрирани марки от № 70146 до № 70449
Регистрирани промишлени дизайни от № 6959 до № 6987
07/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65692 до № 65711
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1190 до № 1198
Регистрирани марки от № 69701 до № 70145
Регистрирани промишлени дизайни  № 6812; 6896; 6903 и от № 6931 до № 6958
06/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65672 до № 65691
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10829 до № 10834
Регистрирани марки от № 69449 до № 69700
05/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65652 до № 65671
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1183 до № 1189
Регистрирани марки от № 69264 до № 69448
Регистрирани промишлени дизайни от № 6865 до № 6930
04/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65632 до № 65651
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1171 до № 1182
Регистрирани марки от № 68293 до № 69263
03/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65612 до № 65631
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1158 до № 1170
Издадени сертификати за нови сортове растения от № 10818 до № 10828
Регистрирани марки от № 67985 до № 68292
02/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65592 до № 65611
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1143 до № 1157
Регистрирани марки от № 67821 до № 67984
01/2009
Издадени патенти за изобретения от № 65572 до № 65591
Издадени свидетелства за регистрация на полезни модели от № 1140 до № 1142
Регистрирани марки от № 67700 до № 67820