Проверки на Патентното ведомство от 08 до 12.01.2007 г.
           
            От 08 до 12.01.07 г. на територията на гр. София бяха извършени проверки от служител на Патентното ведомство, съвместно със служители на 02 сектор – ОИП при СДП, по сигнал от Крафт Фуудс България АД, притежател на търговски марки  Nova Brasilia. Фирмата, подала сигнала, е уточнила, че кафе  Nova Brasilia се предлага за продажба и разпространение на пазара единствено в пакетирани и вакуумирани опаковки от по 100 и 200 гр. 

            Проверени са 5 търговски обекта. При извършените проверки е установено, че се предлага насипно кафе със знак, сходен на регистрираните марки Nova Brasilia, за което са съставени 5 акта за нарушение на търговците,  предлагащи за продажба кафето. С протоколи към актовете са иззети намерените количества стоки.